Oprea și-a fă­cut aso­cia­ţie

Romania Libera - - Politică -

Fos­tul mi­nis­tru de In­ter­ne Ga­bri­el Oprea anun­ţă că a lan­sat du­mi­ni­că, la Cer­cul Mi­li­tar Na­ţi­o­nal, aso­cia­ţia pro­fe­si­o­na­lă Uni­u­nea Mi­li­ta­ri­lor și Po­li­ţiști­lor „Mihai Vi­te­a­zul“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.