ZILEI

Romania Libera - - Actualitat­e -

Vi­oDriEcaCDL­Aă­nRcAi­lŢăIA

Ma­jo­ri­ta­tea PSD și ALDE din Co­mi­sia de Apă­ra­re a vo­tat un proi­ect abe­rant con­form că­ru­ia re­fu­zul cer­ti­fi­ca­tu­lui ORNISS - de ac­ces la in­for­ma­ţii cla­si­fi­ca­te - tre­bu­ie mo­ti­vat fa­ţă de per­soa­na re­fu­za­tă. Cu alte cu­vin­te, SRI sau SIE ar tre­bui să tran­smi­tă ce­lor sus­pec­ta­ţi de spi­o­naj în fa­voa­rea unui stat os­til fap­tul că nu li se ofe­ră ac­ces la in­for­ma­ţii cla­si­fi­ca­te pen­tru că sunt lua­ţi în vi­zor și su­pra­ve­ghe­a­ţi. Tot ce ar tre­bui să fa­că un spi­on sau un in­frac­tor pen­tru a afla da­că e vi­zat într-un do­sar ar fi să ce­a­ră cer­ti­fi­ca­tul ORNISS.“

OVIDIU RAEŢCHI, DEPUTAT PNL

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.