Proi­ect con­sti­tu­ţi­o­nal

Romania Libera - - Politică -

PNL și USR au de­pus la Parlament proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei, ca­re tran­spu­ne re­zul­ta­te­le re­fe­ren­du­mu­lui din 26 mai, pre­cum și Ini­ţia­ti­va „Fă­ră pe­na­li” în func­ţii pu­bli­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.