Nu­mă­rul aju­toa­re­lor so­cia­le, cel mai mic du­pă 1990

Romania Libera - - Social -

Po­tri­vit unui ra­port înain­tat Pre­fec­tu­rii Arad de că­tre Agen­ţia Ju­de­ţe­a­nă pen­tru Plă­ţi și Inspec­ţie So­cia­lă (AJPIS), de la înce­pu­tul anu­lui 2019 au fost în pla­tă, în me­die, 2.155 de be­ne­fi­ciari de aju­tor so­cial.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.