Pes­te 60.000 de fir­me s-au „eva­po­rat“

Romania Libera - - Social -

Nu mai pu­ţin de 62.530 de fir­me și PFA-uri au fost ra­dia­te de la Re­gis­trul Co­mer­ţu­lui în pri­me­le 5 luni din acest an, cu 75% mai mul­te de­cât anul tre­cut. Es­te un re­cord pen­tru eco­no­mia ro­mâneas­că, un sem­nal de alar­mă având în ve­de­re că mul­te din­tre aces­te com­pa­nii ac­ti­ve­a­ză în do­me­nii cu dez­vol­ta­re am­plă pe ori­zon­ta­lă, po­tri­vit unei ana­li­ze Si­er­ra Qua­drant.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.