Acti­vi­ta­tea com­pa­ni­ei nu es­te afec­ta­tă din cau­za des­cin­de­ri­lor DIICOT

Romania Libera - - Social -

Acti­vi­ta­tea com­pa­ni­ei TAROM nu es­te pe­ri­cli­ta­tă din cau­za des­cin­de­ri­lor de mar­ţi di­mi­nea­ţa ale pro­cu­ro­ri­lor DIICOT într-un do­sar de de­la­pi­da­re, iar ope­ra­rea cur­se­lor ae­ri­e­ne se des­fășoa­ră în con­di­ţii nor­ma­le, pre­ci­ze­a­ză re­pre­zen­tan­ţii ope­ra­to­ru­lui ae­rian.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.