Ma­cron, îngri­jo­rat de re­zer­ve­le de ura­niu

Romania Libera - - Externe -

IRAN Preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a che­mat Ira­nul "să re­vi­nă fă­ră întârzi­e­re" asu­pra de­păși­rii re­zer­ve­lor sa­le de ura­niu slab îmbo­gă­ţit im­pu­se de acor­dul din 2015 privind pro­gra­mul său nu­cle­ar. Ma­cron "a luat no­tă cu îngri­jo­ra­re" de acest anunţ fă­cut luni de Agen­ţia Inter­na­ţi­o­na­lă pen­tru Ener­gie Ato­mi­că (AIEA), po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al preșe­din­ţi­ei fran­ce­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.