Re­zer­ve va­lu­ta­re mai mici

Romania Libera - - Economie -

Ban­ca Na­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei a anun­ţat că re­zer­ve­le sa­le va­lu­ta­re erau pe 30 iu­nie de 32,569 mi­liar­de de eu­ro, cu 265 de mi­li­oa­ne de eu­ro mai mici de­cât cu o lu­nă înain­te. În iu­nie, au fost in­trări de 1,025 mi­liar­de de eu­ro, pe mo­di­fi­ca­rea re­zer­ve­lor mi­ni­me în va­lu­tă con­sti­tu­i­te de in­sti­tu­ţi­i­le de cre­dit, ali­men­tă­ri­le con­tu­ri­lor Fi­nan­ţe­lor și Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne şi alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.