Fe­ri­ţi-vă de ca­ni­cu­lă!

Romania Libera - - Viaţă Lungă -

Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii atra­ge aten­ţia po­pu­la­ţi­ei să se evi­te ex­pu­ne­rea pre­lun­gi­tă la soa­re între ore­le 11.00 și 18.00. În pe­ri­oa­de­le de ca­ni­cu­lă es­te re­co­man­dat con­su­mul zil­nic de li­chi­de (între 1,5-2 li­tri), dar și de le­gu­me și fruc­te. Se vor evi­ta bău­tu­ri­le cu con­ţi­nut ri­di­cat de za­hăr și co­fei­nă (ca­fea, ce­ai, Co­la), ca­re des­hi­dra­te­a­ză or­ga­nis­mul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.