Ambu­lan­ţe de­mon­ta­te la pri­mă­rie

Romania Libera - - Viaţă Lungă -

Unui con­si­li­er lo­cal din co­mu­na gor­je­a­nă Dră­gu­ţești i s-a întoc­mit do­sar pe­nal, fi­ind sus­pec­tat că a fu­rat mo­toa­re­le de la do­uă ambu­lan­ţe afla­te în cur­tea pri­mă­ri­ei. Au­tos­pe­cia­le­le do­na­te au fost scoa­se din uz înain­te de a apu­ca să fie tri­mi­se în vreo mi­si­u­ne, fi­ind fu­ra­te pi­e­să cu pi­e­să, până când din ele nu au mai ră­mas de­cât ca­ro­se­ri­i­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.