Gru­pă di­fi­ci­lă pen­tru SCM Râmni­cu Vâlcea

Romania Libera - - Sport -

Afla­tă la de­bu­tul în Li­ga Cam­pi­o­ni­lor, SCM Râmni­cu Vâlcea a fost re­par­ti­za­tă în cea mai di­fi­ci­lă gru­pă, ală­turi de Bu­duc­nost Pod­go­ri­ca (Mun­te­ne­gru), SG BBM Bi­e­ti­gheim (Ger­ma­nia) și Brest Bre­tag­ne Han­dball (Fran­ţa). Fos­tă câști­gă­toa­re a com­pe­ti­ţi­ei, CSM Bu­cu­rești, ca­re a pri­mit un wild-card, va evo­lua în Gru­pa B, ală­turi de Ros­tov pe Don (Ru­sia), Te­am Esbjerg (Da­ne­mar­ca) și MKS Per­la Lu­blin (Po­lo­nia). Me­ci­u­ri­le din pri­ma fa­ză a gru­pe­lor vor de­bu­ta pe 3 oc­tom­brie și se vor încheia pe 17 noi­em­brie, pri­me­le trei cla­sa­te ur­mând să me­ar­gă în fa­za ur­mă­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.