Marius Co­pil, eli­mi­nat de la Wim­ble­don

Romania Libera - - Sport -

Marius Co­pil a pă­ră­sit tur­neul de la Wim­ble­don în pri­mul tur, du­pă ce a fost de­pășit de ar­gen­ti­nia­nul Gu­i­do Pel­la, scor 7-6, 5-7, 6-3, 6-4. Ju­că­to­rii și-au împăr­ţit pri­me­le do­uă se­turi, ajun­se, de fi­e­ca­re da­tă, în „pre­lun­giri”. În ul­ti­me­le do­uă se­turi, ro­mânul a ce­dat câte un ga­me pe pro­pri­ul ser­vi­ciu și a pă­ră­sit te­re­nul învins du­pă 2 ore și 56 de mi­nu­te. Pen­tru par­ti­ci­pa­rea la Wim­ble­don, Marius Co­pil a câști­gat un cec în va­loa­re de 45.000 de li­re ster­li­ne și 10 punc­te în cla­sa­men­tul ATP.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.