2,63%

Romania Libera - - Economie -

este va­loa­rea IRCC (Indi­ce­le de Re­fe­rin­ţă pen­tru Cre­di­te­le de Con­sum) pe tri­mes­trul al III-lea al aces­tui an. Este mai mult de­cât pe tri­mes­trul ca­re a tre­cut, când IRCC era 2,36%. Indi­ce­le Ro­bor 3M sta­ţi­o­nea­ză la 3,23%.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.