Con­sti­tu­ţia, pe agen­dă

Romania Libera - - Politică -

Mem­brii con­du­ce­rii PSD - ALDE se reu­nesc în șe­din­ţă, pe or­di­nea de zi fi­gu­rând proi­ec­tul de re­vi­zu­i­re a Con­sti­tu­ţi­ei, pre­cum și mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Pe­nal, a anun­ţat preșe­din­te­le Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.