Cal­cu­le­le po­li­ti­ci­e­ni­lor

Romania Libera - - Politică -

Dis­cu­ţi­i­le des­pre un can­di­dat co­mun al stângii vin du­pă eșe­cul PSD și ALDE la ale­ge­ri­le lo­ca­le, dar și du­pă apa­ri­ţia unor son­da­je de opi­nie po­tri­vit că­ro­ra PSD ar fi co­bo­rât pe lo­cul 3 în pre­fe­rin­ţe­le ale­gă­to­ri­lor. Ast­fel, se des­chi­de po­si­bi­li­ta­tea ca în tu­rul doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le să in­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, sus­ţi­nut de PNL, și can­di­da­tul USR-PLUS. S-ar ajun­ge într-o si­tua­ţie fă­ră pre­ce­dent du­pă 1990 – ab­sen­ţa unui can­di­dat al PSD din tu­rul al doi­lea al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ţia­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.