Mu­gur Isă­res­cu a obți­nut încă un man­dat în frun­tea BNR

Romania Libera - - Prima Pagina - ro­mu­lus.ge­or­ges­cu @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, a pri­mit vo­tul Par­la­men­tu­lui pen­tru un nou man­dat la şe­fia Băn­cii Na­ţi­o­na­le. Au fost va­li­da­ţi şi mem­brii pro­pu­şi pen­tru CA al BNR, res­pec­tiv Flo­rin Ge­or­ges­cu prim-vi­ce­gu­ver­na­tor al BNR, Le­o­nar­do Ba­dea - vi­ce­gu­ver­na­tor, Eugen Ni­co­lă­es­cu - vi­ce­gu­ver­na­tor, Ba­lint Csa­ba, Ghe­or­ghe Gher­ghi­na, Cris­tian Po­pa, Dan Ra­du Ru­şa­nu şi Vir­gi­liu Jorj Sto­e­nes­cu.

Gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu, a pri­mit vo­tul ple­nu­lui reu­nit al ce­lor do­uă Ca­me­re, pen­tru un nou man­dat la şe­fia Băn­cii Na­ţi­o­na­le. Mu­gur Isă­res­cu a avut 300 de vo­turi pen­tru și 15 împo­tri­vă. De ase­me­nea, au fost va­li­da­ţi şi mem­brii pro­pu­şi pen­tru Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ţie al BNR, res­pec­tiv Flo­rin Ge­or­ges­cu - prim-vi­ce­gu­ver­na­tor al BNR, Le­o­nar­do Ba­dea - vi­ce­gu­ver­na­tor, Eugen Ni­co­lă­es­cu - vi­ce­gu­ver­na­tor, Ba­lint Csa­ba, Ghe­or­ghe Gher­ghi­na,

Cris­tian Po­pa, Dan Ra­du Ru­şa­nu şi Vir­gi­liu Jorj Sto­e­nes­cu.

Luni, pre­şe­din­te­le PSD, Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, şi pre­şe­din­te­le ALDE, Că­lin Popescu-Tăriceanu, au anun­ţat, du­pă şe­din­ţa coa­li­ţi­ei de gu­ver­na­re, că îl sus­ţin pe Mu­gur Isă­res­cu pen­tru un nou man­dat de gu­ver­na­tor al BNR.

Săp­tă­mâna tre­cu­tă, mai mul­ţi par­la­men­tari ai PSD au spus că nu do­resc un alt man­dat de gu­ver­na­tor al BNR pen­tru Isă­res­cu. Şi de­pu­ta­tul PSD Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu anun­ţa că ea nu va vo­ta pen­tru men­ţi­ne­rea, în con­ti­nua­re, a lui Mu­gur Isă­res­cu în ace­as­tă func­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.