CĂ­LIN POPESCU TĂRICEANU

Romania Libera - - Actualitat­e -

Se­na­tul a apro­bat un proi­ect inițiat de li­de­rul ALDE, con­form că­ru­ia in­sti­tuți­i­le pu­bli­ce sunt obli­ga­te să cum­pe­re mi­ni­mum 10 la su­tă mașini elec­tri­ce sau hi­bri­de din to­ta­lul ve­hi­cu­le­lor pe ca­re le vor achi­ziți­o­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.