Te­o­do­ro­vici, vi­ce­pre­mi­er

Romania Libera - - Politică -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat de­cre­tul prin ca­re a luat act de de­mi­sia lui Vi­o­rel Ște­fan din func­ţia de vi­ce­pre­mi­er și de­cre­tul prin ca­re l-a nu­mit in­te­ri­mar în func­ţie pe Eugen Te­o­do­ro­vici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.