BRIEFING

Romania Libera - - Economie -

La ori­ce mo­di­fi­ca­re le­gis­la­ti­vă, sun­tem su­na­ţi de pes­te tot, din Ame­ri­ca, din... să ne între­be ce se întâmplă. Ana­liş­tii eco­no­mici. Tre­bu­ie să stai, să le ex­plici, să ai răb­da­re cu ei, să le ex­plici efec­tiv tot con­tex­tul, să dai o ex­pli­ca­ţie cât mai neu­tră, ca­re să fie cum­va trus­ta­ble, de încre­de­re, pen­tru că, da­că nu ai men­ţi­nut ace­as­tă li­nie co­rec­tă şi de in­for­ma­re, ac­ţi­o­na­rii te sanc­ţi­o­nea­ză. Ori­ce de­via­ţie cât de mi­că.“ CORINA POPESCU, DIRECTOR GE­NE­RAL ELECTRICA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.