Pa­tru noi cen­tre de trom­bec­to­mie me­ca­ni­că

Romania Libera - - Sănătate -

Ministrul Să­nă­tă­ţii, So­ri­na Pin­tea, a anun­ţat că vor fi cre­a­te pa­tru cen­tre de trom­bec­to­mie me­ca­ni­că. Po­tri­vit aces­teia, exis­tă pro­ble­me în zo­na de prevenţie ter­ţia­ră (re­cu­pe­ra­rea du­pă ac­ci­den­tul vas­cu­lar ce­re­bral), însă în ace­as­tă lu­nă va fi pus în dez­ba­te­re pu­bli­că un proi­ect de or­din pe ace­as­tă te­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.