Spi­ta­le­le re­fu­ză pa­ci­en­ţii

Romania Libera - - Sănătate -

Șe­ful De­par­ta­men­tu­lui pen­tru Si­tua­ţii de Urgen­ţă, Ra­ed Ara­fat, a de­cla­rat că unul din­tre ce­le mai di­fi­ci­le lu­cruri cu ca­re se con­frun­tă an­ga­ja­ţii DSU es­te le­gat de re­fu­zul spi­ta­le­lor re­gi­o­na­le de a pri­mi pa­ci­en­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.