Onco ie­se din in­sol­ven­ţă

Romania Libera - - Economie -

Gru­pul de com­pa­nii ca­re coor­do­nea­ză cel mai ma­re cen­tru pri­vat de diag­nos­tic şi tra­ta­ment on­co­lo­gic din cen­trul Ro­mâni­ei, so­ci­e­tă­ţi­le Onco Card şi Onco Card Invest, ie­se din in­sol­ven­ţă, a anun­ţat ca­sa de in­sol­ven­ţă CITR. Com­pa­ni­i­le au res­pec­tat şi au reu­şit să plă­te­as­că an­ti­ci­pat su­me­le din pla­nul de re­or­ga­ni­za­re, ie­şind din in­sol­ven­ţă cu un an înain­te de ter­men.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.