Drag­nea, la ate­li­er

Romania Libera - - Politică -

Fos­tul li­der PSD Li­viu Drag­nea va lu­cra la ate­li­e­rul au­to al Pe­ni­ten­cia­ru­lui Ra­ho­va, un­de exe­cu­tă pe­de­ap­sa de trei ani și ju­mă­ta­te de închi­soa­re, a anun­ţat Co­drin Ște­fă­nes­cu. Aces­ta a mai men­ţi­o­nat că Drag­nea nu se ui­tă la te­le­vi­zor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.