Aus­tria in­ter­zi­ce gli­fo­sa­tul

Romania Libera - - Economie -

Par­la­men­ta­rii de la Vi­e­na au vo­tat pen­tru in­ter­zi­ce­rea er­bi­ci­du­lui gli­fo­sat, des­pre ca­re exis­tă sus­pi­ci­uni că ar pu­tea fi can­ce­ri­gen. Aus­tria de­vi­ne pri­ma ţa­ră din UE ca­re in­ter­zi­ce er­bi­ci­dul. În anul 2017, UE a acor­dat o li­cen­ţă va­la­bi­lă pe o pe­ri­oa­dă de cinci ani pen­tru uti­li­za­rea gli­fo­sa­tu­lui. Co­mi­sia Eu­ro­pe­a­nă are la dis­po­zi­ţie trei luni pen­tru a con­tes­ta le­gea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.