ORDONANŢĂ

Romania Libera - - Politică -

Act con­tro­ver­sat Ordo­nan­ţa de Urgen­ţă pri­vind Codul Administra­tiv a fost pu­bli­ca­tă vi­neri în Mo­ni­to­rul Ofi­cial. Re­a­min­tim că Exe­cu­ti­vul a mo­di­fi­cat, mi­er­curi, va­rian­ta de act nor­ma­tiv pe ca­re o apro­ba­se cu o săp­tă­mână în ur­mă. Tex­tul apro­bat săp­tă­mâna tre­cu­tă a fost întors de pe dru­mul spre Mo­ni­to­rul Ofi­cial, în ur­ma unor ne­mul­ţu­miri ex­pri­ma­te de UDMR. Codul Administra­tiv a stârnit o se­rie de con­tro­ver­se, de la fap­tul că es­te apro­bat prin OUG până la fap­tul că sunt ofe­ri­te o se­rie de pri­vi­le­gii ba­ro­ni­lor lo­ca­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.