Spark, car-sha­ring, Bu­cu­reş­ti

Romania Libera - - Economie -

Pri­mul ser­vi­ciu de car-sha­ring pen­tru Bu­cu­reş­ti, di­fe­rit de ri­de-sha­ring şi e-hai­ling, se lan­se­a­ză săp­tă­mâna vi­i­toa­re, prin con­cep­tul Spark - ca­re adu­ce în oraş o flo­tă de au­to­mo­bi­le elec­tri­ce. Uti­li­za­to­rul se ur­că în ma­şi­na com­pa­ni­ei, o con­du­ce până la des­ti­na­ţie, o par­che­a­ză. Alt cli­ent preia au­to­mo­bi­lul şi-l con­du­ce la no­ua des­ti­na­ţie, şi aşa mai de­par­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.