Andra, Iri­na Ri­mes, Fe­li, Smi­ley, Vunk și The Mo­tans

Romania Libera - - Cultură - ma­ria.ca­pe­los @ro­ma­nia­li­be­ra.ro

Cea de-a treia ediție a Can­tus Mun­di Bu­cu­rești Fest, cel mai ma­re eveni­ment nați­o­nal de edu­cație și in­te­gra­re so­cia­lă prin mu­zi­că, se des­fășoa­ră în Par­cul He­răs­trău „Char­les de Gaul­le“, în pe­ri­oa­da 11-14 iu­lie, in­tra­rea fi­ind li­be­ră.

Pri­ma se­a­ră es­te mar­ca­tă de un con­cert ex­traor­di­nar su­sți­nut de Co­rul Nați­o­nal de Ca­me­ră „Ma­dri­gal – Ma­rin Con­stan­tin“, iar în ur­mă­toa­re­le trei seri sunt aș- tep­tați pe sce­nă Smi­ley,An- dra, Iri­na Ri­mes, Fe­li, Vunk și The Mo­tans. Pe lângă con­cer­te­le din fi­e­ca­re se­a­ră, co­pi­ii pot par­ti­ci­pa la ze­ci­le de ac­ti­vi­tăți pre­gă­ti­te pen- tru ei pe tot par­cur­sul ce­lor pa­tru zi­le: zo­nă de tes­ta­re a in­stru­men­te­lor mu­zi­ca­le, ate­li­e­re mu­zi­ca­le, pis­ci­nă cu bi­le, stre­et mu­sic, wa­ter fi­ght, stre­et art, jo­curi și ne­nu­mă­ra­te alte sur­pri­ze, toa­te cu ac­ces gra­tu­it.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.