Sta­gi­u­ne es­ti­va­lă

Romania Libera - - Cultură -

Spec­ta­co­lul „Dez­bra­că-te, vre­au să-ţi vor­besc!“re­vi­ne pe li­to­ral! Va pu­tea fi vă­zut pe 26 iu­lie, res­pec­tiv 9 au­gust. So­ţia lui Ro­bert es­te pe ca­le să ple­ce pen­tru un we­e­kend întreg, așa că el își in­vi­tă aman­ta în ca­sa lor. Pro­ble­me­le încep să apa­ră când so­ţia nu mai ple­a­că, dar aman­ta… vi­ne! Te­a­trul Eli­sa­be­ta a pre­gă­tit și o sur­pri­ză: la fi­na­lul spec­ta­co­le­lor, pu­bli­cul es­te in­vi­tat să par­ti­ci­pe la se­si­u­ni­le de au­to­gra­fe și fo­to­gra­fii cu ac­to­rii îndră­gi­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.