Na­dal, în op­ti­mi

Romania Libera - - Sport -

Ra­fa­el Na­dal, nu­mă­rul 3 în cla­sa­men­tul ATP, s-a ca­li­fi­cat în op­ti­mi­le de fi­na­lă ale tur­neu­lui de la Wimbledon, du­pă ce l-a învins fă­ră emo­ţii, cu 6-2, 6-3, 6-2, pe fran­ce­zul Jo-Wil­fri­ed Tson­ga. Cu acest suc­ces, Na­dal atin­ge pen­tru a 45-a oa­ră în ca­ri­e­ră fa­za op­ti­mi­lor într-o com­pe­ti­ţie de Grand Slam. Ibe­ri­cul l-a ega­lat ast­fel pe sue­de­zul Bjorn Borg la nu­mă­rul de vic­to­rii pe iar­ba lon­do­ne­ză (51), dar ră­mâne la ma­re dis­tan­ţă de el­ve­ţia­nul Ro­ger Fe­de­rer, ca­re are 97 de suc­ce­se la All England Club. În ur­mă­to­rul meci, Na­dal îl va înfrun­ta pe câști­gă­to­rul par­ti­dei din­tre Da­ni­el Evans și Joao So­u­sa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.