Pro­gram ope­ra­ţi­o­nal Să­nă­ta­te

Romania Libera - - Special -

Ro­mânia ne­go­cia­ză mo­da­li­ta­tea în ca­re se vor alo­ca ba­nii eu­ro­peni în pe­ri­oa­da 2021-2027, iar să­nă­ta­tea ră­mâne o pri­o­ri­ta­te în pro­gra­ma­rea aces­tor ani, de­cla­ră mi­nis­trul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Ro­xa­na Mînza­tu, ca­re îşi do­reş­te chiar un pro­gram ope­ra­ţi­o­nal Să­nă­ta­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.