CRAIOVA

Olte­nii se întă­resc pen­tru Eu­ro­pa Le­a­gue

Romania Libera - - Sport -

Ma­na­ge­rul ge­ne­ral al Uni­ver­si­tă­ţii Craiova, Mar­cel Po­pes­cu, a de­cla­rat că în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re la echi­pă vor mai fi adu­şi doi ju­că­tori, un fun­daş cen­tral şi un mij­lo­caş cen­tral, ca­re vor fi tre­cu­ţi pe lis­ta UEFA pen­tru a pu­tea evo­lua în Eu­ro­pa Le­a­gue. Ofi­cia­lul echi­pei crai­o­vene a pre­ci­zat că şi în acest se­zon obi­ec­ti­ve­le ră­mân câşti­ga­rea cam­pi­o­na­tu­lui şi a Cu­pei Ro­mâni­ei şi un par­curs cât mai lung în Eu­ro­pa Le­a­gue.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.