LIGA

S-a „rupt“Mo­ru­ţan

Romania Libera - - Sport -

Vești proas­te pen­tru FCSB. Olim­piu Mo­ru­ţan s-a ac­ci­den­tat și va ra­ta ur­mă­toa­re­le do­uă luni. Mij­lo­cașul de 20 de ani a su­fe­rit o întin­de­re la li­ga­men­tul ge­nun­chi­u­lui și va ra­ta toa­te me­ci­u­ri­le din înce­pu­tul aces­tui se­zon, in­clu­siv pe ce­le din pre­li­mi­na­ri­i­le Eu­ro­pa Le­a­gue. Acci­den­ta­rea vi­ne într-un mo­ment prost, de­oa­re­ce Mo­ru­ţan es­te unul din­tre cei cinci ju­că­tori ca­re sunt eli­gi­bi­li pen­tru re­gu­la U21, ală­turi de Man, Co­man, Vlad și Oai­dă. În sta­gi­u­nea tre­cu­tă, ju­că­to­rul adus de la Bo­toșani și-a tre­cut în cont 3 go­luri și 9 pa­se de­ci­si­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.