„Pâlpâiri“, Dan Lun­gu, la Edi­tu­ra Po­li­rom

Romania Libera - - Cultură -

Un ins ex­cen­tric și mis­te­ri­os, aflat în con­ce­diu de re­cu­pe­ra­re sau ex­plo­ra­re a iden­ti­tății, ajun­ge la ca­pă­tul lu­mii, pe ca­re nu-l cu­noaște de­cât din jo­cu­ri­le pe cal­cu­la­tor. Mai pre­cis, mer­ge într-un sat un­de cau­tă o me­to­dă și un obi­ect de cer­ce­ta­re ab­so­lut per­so­na­le, cu aju­to­rul că­ro­ra să-și re­de­fi­neas­că viața. Un ro­man amu­zant și sur­prin­ză­tor. O pri­vi­re no­uă asu­pra sa­tu­lui ro­mânesc con­tem­po­ran.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.