„Sa­va­ri­na“a fost re­des­chis

Romania Libera - - Pagina 2 -

Ju­de­că­to­rul ICCJ Ma­ri­us Foi­tos a re­des­chis “Do­sa­rul Sa­va­ri­na” cu fap­te de mi­tă, tra­fic de in­flue­nță și abuz în ser­vi­ciu în ca­re es­te vi­zat Bog­dan Ma­te­es­cu din CSM. Acu­zați­i­le: lua­re și da­re de mi­tă, tra­fic de in­flue­nță și abuz în ser­vi­ciu. SIIJ a so­li­ci­tat re­des­chi­de­rea ur­mă­riri pe­na­le față de ju­de­că­to­rul Bog­dan Ma­te­es­cu, ta­tăl aces­tu­ia Mi­hai Ma­te­es­cu, pri­mar al lo­ca­li­tății Băi­le Go­vo­ra - Râmni­cu Vâlcea, și fos­tul se­na­tor PNL Ma­rin Adra­nel Co­tes­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.