te­me­le zi­lei

Romania Libera - - Pagina 2 -

Fa­nii pro­tes­tat fa­ţă de le­gis­la­ţia dis­cri­mi­na­toa­re în pri­vin­ţa plă­ţi­lor, la fi­na­la Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de fot­bal fe­mi­nin, câști­ga­tă de re­pre­zen­ta­ti­va SUA O in­stan­ţă din SUA a de­cis că ad­mi­nis­tra­ţia Trump nu poa­te in­ter­venii în po­li­ti­ca de pre­ţuri ale com­pa­ni­i­lor far­ma­ceu­ti­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.