ALE­GE­RI­LE PREZIDENŢI­ALE, PE 10 NOI­EM­BRIE

Romania Libera - - Eveniment - ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

PRE­MI­E­RUL VIORICA DĂNCILĂ

a de­cla­rat, ieri, că Exe­cu­ti­vul va da o Ho­tă­râre de Gu­vern pentru or­ga­ni­za­rea şi des­fă­şu­ra­rea ale­ge­ri­lor prezidenţi­ale pe 10 noi­em­brie, ul­te­ri­or ur­mând să fie adop­tat pa­che­tul de nor­me vo­tat re­cent de Parlament pentru pre­lun­gi­rea vo­tu

lui în Dias­po­ra. Pre­şe­din­te­le AEP Con­stan­tin-Mi­tu­le­ţu Bu­i­că a de­cla­rat, re­cent, că a avut o dis­cu­ţie cu pre­mi­e­rul Viorica Dăncilă, iar ale­ge­ri­le prezidenţi­ale ur­me­a­ză să se des­fă­şo­ra­re pe 10 noi­em­brie, pri­mul tur de scru­tin, şi 24 noi­em­brie, al doi­lea tur.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.