20

Romania Libera - - Economie -

mi­li­oa­ne de lei re­pre­zin­tă su­ma to­ta­lă alo­ca­tă pentru închi­de­rea a trei de­po­zi­te de de­şeuri mu­ni­ci­pa­le din Bra­şov.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.