SPORT

Ha­lep, prea pu­ter­ni­că pentru Gauff

Romania Libera - - Op&ed -

Si­mo­na Ha­lep s-a ca­li­fi­cat în sfer­tu­ri­le de fi­na­lă ale tur­neu­lui de la Wim­ble­don, du­pă ce a tre­cut de Cori Gauff, în do­uă se­turi, cu un du­blu 6-3. Cap de se­rie nu­mă­rul 7, Ha­lep a do­mi­nat par­ti­da de la un ca­păt la altul și s-a im­pus du­pă o oră şi 14 mi­nu­te, în fa­ţa unei ad­ver­sa­re în vârstă de nu­mai 15 ani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.