RU­SIA

Lo­ko­mo­tiv a luat Su­per­cu­pa

Romania Libera - - Sport -

For­ma­ţia Lo­ko­mo­tiv Mos­co­va a cu­ce­rit Su­per­cu­pa Ru­si­ei, pe VTB Are­na din Mos­co­va, du­pă ce a tre­cut cu sco­rul de 3-2 (1-1) de cam­pi­oa­na în exer­ci­ţiu, Ze­nit San­kt Pe­ter­sburg. Me­ci­ul a fost unul spec­ta­cu­los, cu răs­tur­nări de si­tua­ţie. Ambe­le echi­pe au fost în avan­taj, dar ju­că­to­rii ca­re s-au bu­cu­rat la fi­nal au fost cei de la Lo­ko­mo­tiv. Go­lu­ri­le mos­co­vi­ţi­lor au fost înscri­se de Smo­lov (6) și Mi­ran­ci­uk (79, 82). Pen­tru Ze­nit a mar­cat Amzo­un (45+2, 52). Ze­nit a câşti­gat se­zo­nul tre­cut cam­pi­o­na­tul, iar Lo­ko­mo­tiv și-a tre­cut în pal­ma­res Cu­pa Ru­si­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.