MUZICĂ

Anas­ta­sia San­du lan­se­a­ză „Fus­ta mea“

Romania Libera - - Cultură -

Anas­ta­sia San­du re­vi­ne cu un nou sin­gle, o pi­e­să îndrăz­neață ca­re pu­ne în va­loa­re sen­zua­li­ta­tea fe­mei­lor și ca­re te fa­ce să te miști încă de la primele acor­duri. „Pi­e­sa es­te de­di­ca­tă tu­tu­ror fe­mei­lor ca­re au încre­de­re în fo­rțe­le pro­prii,sunt sen­si­bi­le,pa­si­o­na­le și sen­zua­le atât cât să încin­gă spi­ri­te­le pe rin­gul de dans, în jo­curi fi­rești de se­du­cție“, a de­cla­rat Anas­ta­sia San­du.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.