PUNCTEAZĂ ÎNCASEAZĂ

Romania Libera - - Pagina 2 -

Di­rec­to­rul CNAIR, Nar­cis Ne­a­ga,și-a dat de­mi­sia la o zi du­pă ce Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă i-a cerut mi­nis­tru­lui Cuc să-l de­mi­tă.

Pre­şe­din­te­le CJ Gi­ur­giu, Ma­rian Mi­na, sus­ţi­ne că şi Răz­van Cuc tre­bu­ie să ple­ce din func­ţia de mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.