CCR A AMÂNAT DEZBATERIL­E PRI­VIND CODURILE PENALE

Romania Libera - - Actualitat­e -

CCR a amânat, pen­tru joi, dezbateril­e pe se­si­ză­ri­le for­mu­la­te de USR, PNL şi de pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis pri­vind mo­di­fi­că­ri­le adu­se de Par­la­ment Co­du­lui pe­nal şi Co­du­lui de pro­ce­du­ră pe­na­lă. Uni­u­nea Sal­va­ţi Ro­mânia a de­pus, împreu­nă cu PNL, do­uă se­si­zări de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te, sus­ţi­nând că, prin aces­te proi­ec­te de le­ge, se aduc pes­te 300 de mo­di­fi­cări “no­ci­ve” Co­du­lui pe­nal şi Co­du­lui de pro­ce­du­ră pe­na­lă.

Po­tri­vit USR, mo­di­fi­că­ri­le vin în con­tra­dic­ţie nu doar cu sta­tul de drept,ci şi cu Le­gea fun­da­men­ta­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.