ACŢIUNI COMUNE IO­HAN­NIS PNL

Romania Libera - - Eveniment -

LIDERUL PNL, LUDOVIC ORBAN, a de­cla­rat, du­pă întâlni­rea cu pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis, că dis­cu­ţi­i­le au vi­zat te­me de politică in­ter­nă şi eu­ro­pe­a­nă, dar s-au axat şi pe cam­pa­nia pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­den­ţia­le, având în ve­de­re că li­be­ra­lii sus­ţin can­di­da­tu­ra şe­fu­lui sta­tu­lui pen­tru un nou man­dat la Co­tro­ceni. Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a de­cla­rat că va avea acţiuni comune cu PNL, al că­rui can­di­dat va fi la ale­ge­ri­le din toam­nă, ur­mând să ai­bă o abor­da­re de cam­pa­nie ”aşa cum se aşte­ap­tă ro­mânii”. ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.