Ma­şini noi

Romania Libera - - Economie -

Înma­tri­cu­lă­ri­le de au­to­tu­ris­me noi din Ro­mânia au cres­cut în lu­na iu­nie a anu­lui 2019 cu +15.04%, fa­ţă de lu­na iu­nie a anu­lui 2018, atin­gând un vo­lum de 14.082 de uni­tă­ţi, in­for­me­a­ză ACAROM – Aso­cia­ţia Con­struc­to­ri­lor de Au­to­mo­bi­le din Ro­mânia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.