CARTE

„Fi­i­ca ce­a­sor­ni­ca­ru­lui“, Ka­te Mor­ton, Hu­ma­ni­tas Fic­ti­on

Romania Libera - - Cultură -

Au­toa­rea ex­plo­re­a­ză is­to­ria întrețe­su­tă a oa­me­ni­lor și a lo­cu­ri­lor. Pe lângă dra­gos­te – nu nu­mai iu­bi­re în sens ro­man­tic – și pi­er­de­re, po­ves­tea e pri­lej de re­fle­cție asu­pra ar­tei, tră­dă­rii și asu­pra fe­lu­lui în ca­re vi­eți ade­vă­ra­te și lo­curi re­a­le se pot pres­chim­ba, în timp, până ajung să ca­pe­te au­ră de le­gen­dă. Un ro­man cap­ti­vant, plin de mis­ter, de un li­rism se­du­că­tor, o carte ca­re-ți dă fi­ori.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.