„Ure­chi­le“Ha­mas din Tur­cia

Romania Libera - - Sport -

„Prin­ţul ver­de“Su­heib Yo­u­sef, fi­ul unu­ia din­tre mem­brii fon­da­tori ai Ha­mas, eva­dat din orga­ni­za­ţia te­ro­ris­tă într-o ţa­ră din Asia de Su­dEst, a dez­vă­lu­it pen­tru un post de te­le­vi­zi­u­ne din Isra­el co­rup­ţia și func­ţi­o­na­rea in­ter­nă a ope­ra­ţi­u­ni­lor or­ga­ni­za­ţi­ei în Tur­cia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.