PNL BU­CU­REȘTI A SE­SI­ZAT CUR­TEA DE CON­TURI

Romania Libera - - Eveniment -

PRE­ŞE­DIN­TE­LE PNL BU­CU­REŞ­TI, VI­O­LE­TA ALE XANDRU, a anun­ţat că a se­si­zat Cur­tea de Con­turi cu pri­vi­re la chel­tu­i­e­li­le efec­tua­te de că­tre com­pa­ni­i­le Pri­mă­ri­ei Ca­pi­ta­lei, du­pă ce in­stan­ţa a de­cis anu­la­rea ho­tă­râri­lor de înfi­in­ţa­re. În noi­em­brie 2018, in­stan­ţa a con­sta­tat că înfi­in­ţa­rea com­pa­ni­i­lor mu­ni­ci­pa­le ale Pri­mă­ri­ei Bu­cu­reş­ti s-a fă­cut cu încăl­ca­rea le­gii, pen­tru că ho­tă­râri­le de Con­si­liu au fost vo­ta­te cu ma­jo­ri­ta­te sim­plă, în loc să fie lua­te cu ma­jo­ri­ta­te de do­uă trei­mi, aşa cum ar fi tre­bu­it. ro­mu­lus.ge­or­ges­[email protected]­ma­nia­li­be­ra.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.