Ce es­te de­pre­sia și cum ne afec­te­a­ză

Romania Libera - - Sport -

De­pre­sia nu es­te doar o sta­re de tris­te­ţe tre­că­toa­re, sau sta­re de dez­nă­dej­de, es­te o boa­lă ca­re poa­te afec­ta pe ori­ci­ne și ori­când. De­pre­sia îţi poa­te slă­bi sis­te­mul imu­ni­tar. Imu­ni­ta­tea sca­de pen­tru că per­soa­na în cau­ză du­ce o via­ţă la­ten­tă, fă­ră pro­vo­cări imu­ni­ta­re. Ace­as­ta nu are ac­ti­vi­tă­ţi fi­zi­ce, nu ie­se în na­tu­ră, nu se poa­te bu­cu­ra de ni­mic și se ne­gli­je­a­ză.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.