Cât plă­tește Tur­cia și ce câști­gă Ru­sia?

Romania Libera - - Eveniment -

Con­form înţe­le­ge­rii din anul 2017, Tur­cia va plă­ti 2,3 mi­liar­de de do­lari. Ru­sia ob­ţi­ne nu doar bani, ci și ca­li­ta­tea de par­te­ner stra­te­gic al unei ţări NATO.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.