Cum răs­pun­de Gu­ver­nul SUA ?

Romania Libera - - Eveniment -

Ame­ri­ca­nii au in­di­cat da­ta-li­mi­tă de 31 iu­lie a.c., până la ca­re Anka­ra ar tre­bui să anun­ţe că re­nun­ţă să cum­pe­re acest ar­ma­ment din Ru­sia. În caz con­trar, SUA ar ur­ma să de­ci­dă sanc­ţi­uni con­tra Tur­ci­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.